HOTLINE  06-3354428
  • |

PENGURUS PENTADBIRAN

ENCIK ZAINAL

BIODATA

Nama: Zainal Bin Md Tahir

Tarikh Lahir: 11 September 1956

PENDIDIKAN

Diploma In Business Study, University Technology Mara

PENGALAMAN

Beliau mempunyai pengalaman 30 tahun dalam Industri Perbankan. Beliau pernah bekerja di bawah Perbankan Konvensional (Bank Bumiputra Malaysia Berhad) selama 20 tahun Walaubagaimanapun, semasa proses penggabungan bank pada Oktober 1999, beliau ditawarkan berkhidmat di Perbankan Islam iaitu Bank Muamalat Malaysia Berhad selama 10 tahun. Jawatan terakhir beliau ialah Pengurus Cawangan. Pada bulan Mei 2015, beliau ditawarkan untuk menikmati Skim Pemisahan Voluntri (VSS). Pada bulan Julai 2018, beliau dijemput untuk berkhidmat di SINAR Haemodialysis. Dengan pengalaman dan pengetahuan yang luas di industri Perbankan, beliau dapat berkongsi idea dan pengalaman untuk membangunkan SINAR secara bersungguh-sungguh di seluruh negara.