HOTLINE  06-3354428
  • |

BACA LAGI

 

KETUA PEGAWAI EKSEKUTIF

TUAN HJ AMERUDIN

BACA LAGI

 

KETUA PEGAWAI OPERASI

PUAN HJH HADZLINA

BACA LAGI

 

PENGURUS KANAN STRATEGIK & KEWANGAN

ENCIK WAN AHMAD FADHIL

BACA LAGI

 

PENGURUS PEMASARAN

ENCIK ZAIMI ZAKI

BACA LAGI

 

PENGURUS PENTADBIRAN

ENCIK ZAINAL

BACA LAGI

 

PENGURUS SUMBER MANUSIA

PUAN NOR AZLIN

BACA LAGI

 

PENGURUS PEROLEHAN

NORAZIAH BINTI HUSAIN

BACA LAGI

 

PENGURUS PENTADBIRAN KLINIKAL

MATRON NOR HANITA

BACA LAGI

 

PENGURUS DIALISIS

MATRON NAGESWARI

BACA LAGI

 

PENGURUS HUBUNGAN OPERASI

MATRON HARYANI